Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op Mobieleproviders.nl. Door Mobieleproviders.nl te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken.

Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Mobieleproviders.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op je computer. Mobieleproviders.nl  gebruikt cookies om de inkomsten uit internetadvertenties op onze site te bepalen.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Mobieleproviders.nl of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Mobieleproviders.nl. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Mobieleproviders.nl.

Reviews

Op Mobieleproviders.nl verschijnen regelmatig reviews. Dit zijn producten die we hebben ontvangen en uitgeprobeerd hebben.

Sommige producten kopen we zelf, of zijn al in ons mijn bezit. Maar we krijgen ook producten toegestuurd van merken en bedrijven. Dit betekent niet automatisch dat we er over schrijven. Als we niet enthousiast zijn over een product, kiezen we er meestal voor om er niet over te schrijven.

Advertorials

Advertorials zijn geschreven berichten waar we voor betaald krijgen. Op deze manier kan Mobieleproviders.nl  blijven bestaan. Wanneer het een advertorial betreft, staat het er altijd bij.

De inhoud van de advertorial is door ons zelf geschreven. We hebben zelf een keuze in wat we wel en niet behandelen en zullen nooit advertenties plaatsen waar we niet achter staan.

Aan de inhoud van Mobieleproviders.nl  kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. © 20014-2016 Alle rechten voorbehouden. Teksten van blogs alsmede beeldmateriaal mogen nooit zonder toestemming worden overgenomen.